NL EN

Onafhankelijk

Philipse & Co is een partnerschap waarbij alle aandelen in handen zijn van de beheerders. Dit staat borg voor grote betrokkenheid en biedt zekerheid op een duurzame vertrouwensrelatie. Philipse & Co maakt geen onderdeel uit van een bank, heeft geen eigen fondsen of producten en heeft een volledig onafhankelijk beleggingsbeleid.

Lees meer

Vermogensbeheer

Een optimale dienstverlening wordt bereikt doordat de vermogensbeheerder die het contact met de cliënt onderhoudt, tevens zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering van het portefeuillebeleid. Onze langetermijnstrategie is gericht op een geleidelijke en rustige opbouw van het vermogen met een sterke focus op het beperken van de neerwaartse risico’s.

Lees meer

Sinds 1987

Philipse & Co is opgericht in 1987 en is daarmee een
van de eerste zelfstandige vermogensbeheerders.
Wij bieden maatwerk met een hoog serviceniveau
aan particulieren, families en stichtingen.
Met € 1,25 miljard aan vermogen onder beheer behoort Philipse & Co tot één van de grotere vermogensbeheerders in Nederland.

Lees meer

Philipse & Co


Philipse & Co beheert portefeuilles die uit individuele effecten, beleggingsfondsen en indexbeleggingen bestaan. Nadrukkelijk kiezen wij voor de mogelijkheid om deze beleggingsvormen te combineren om zo te kunnen profiteren van de specifieke voordelen die zowel actieve- als passieve (index) beleggingen kunnen bieden. Wij voeren de regie over het vermogen waarbij beleggingen slechts worden uitbesteed aan fondsspecialisten als het rendement, gecorrigeerd voor het gelopen risico, opweegt tegen de extra kosten en dit consistent en langdurig kan worden aangetoond.

Alle bankzaken worden gefaciliteerd door solide depotbanken waarbij Philipse & Co het centrale en enige aanspreekpunt is voor de complete dienstverlening aan haar cliënten. Philipse & Co is als vermogensbeheerder officieel geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en opereert onder toezicht van De Nederlandsche Bank.